ระดับธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งของอวัยวะภายในที่พบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับต้น ๆ ทั่วทั้งโลก โดยมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดเช่นเดียวกัน ตามสถิติของสถาบันมะเร็งในปี พ.ศ. 2561...

ผู้ช่วยพยาธิแพทย์ (Pathologists’ assistants)

เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าพยาธิแพทย์ในประเทศไทยซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนต่างประสบปัญหาภาระงานที่มากเกินพอดีในการตรวจสิ่งส่งตรวจทางพยาธิวิทยากายวิภาคด้วยตาเปล่าและกล้องจุลทรรศน์ โดยเฉพาะพยาธิแพทย์ผู้ทำหน้าที่เป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์ต้องมีภาระงานด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน...