ระดับธาตุสังกะสีในเนื้อเยื่อมะเร็งเต้านม

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งของอวัยวะภายในที่พบได้บ่อยที่สุดในเพศหญิง และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งอันดับต้น ๆ ทั่วทั้งโลก โดยมะเร็งชนิดนี้เป็นมะเร็งที่ได้รับการวินิจฉัยมากที่สุดเช่นเดียวกัน ตามสถิติของสถาบันมะเร็งในปี พ.ศ. 2561...

Comparison between unbuffered and buffered formalin fixatives for estrogen receptor and Ki-67 immunostains in breast cancer specimens: a pilot study

Pre-analytic steps are important for the immunohistochemical study as in the case of breast cancers. The initial process is the fixation in which the 10% neutral buffered formalin (NBF) is recommended. 10% formalin is less expensive and easier to prepare but its effect on the immunostaining is controversial....

Matrix producing clear cell primary pulmonary myoepithelial carcinoma: a case report with a review of the literature

Myoepithelial carcinoma, also known as malignant myoepithelioma, is mainly encountered in the salivary glands and, at a lower incidence, in the sweat glands (skin), breast, soft tissue, bone and very rarely in the lung. Pulmonary myoepithelial carcinoma was first described by Higashiyama et al. in 1998, and to the best of our knowledge, only 15 cases have been reported in the English literature so far....

ระดับฮอร์โมนของต่อมไทรอยด์สูงกว่าปกติอย่างเฉียบพลันจากการแขวนคอสามารถเป็นกลไกการเสียชีวิตได้หรือไม่? (Acute excess levels of thyroid hormones related to hanging — is it a possible mechanism of death?)

Hanging is the most popular method of suicide. Several different mechanisms are explained how death after hanging occurs, including direct injury to the thyroid gland. This study aimed to determine the possibility of death associated with acute excess levels of thyroid hormones in the deceased body by hanging and to find the correlation of thyroid hormone levels and various factors associated with that body. ...

A case report on Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma

Primary cutaneous anaplastic large cell lymphoma (PCALCL) is a rare T-cell lymphoma, characterized by anaplastic large cells that are usually ALK negative but have high expression of CD30 and presents as a solitary or grouped nodules. It is the second most common type of cutaneous T cell lymphoma, usually skin-limited disease and most frequently affects the trunk, face, and extremities. ...

Adrenal myelolipoma — case report of an incidentaloma of the adrenal gland

Adrenal myelolipomas are rare benign tumours of the adrenal gland which are usually asymptomatic in nature. The reported incidence of this tumour is 0.08 to 0.2% from all primary tumours of the adrenal glands. With the advent of imaging techniques such as ultrasonography, computed tomography and magnetic resonance imaging almost 15%...

การศึกษาเปรียบเทียบการวัดอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดงโดย ESR Fast Detector และ MIX-RATE® X20 ESR analyser (A comparative study on erythrocyte sedimentation rate (ESR) measurement by ESR Fast Detector and MIX-RATE® X20 ESR analyser)

The erythrocyte sedimentation rate (ESR) is a commonly performed laboratory test for screening and monitoring the inflammatory, infectious, autoimmune and cancerous diseases. There are several methods for measuring the ESR, but the gold standard method is the Westergren method which is time-consuming and requires a large volume of blood sample....

Congenital Pulmonary Airway Malformation of Lung: A Report of Three Cases

Congenital pulmonary airway malformation (CPAM), also known as congenital cystic adenomatoid malformation is a rare congenital anomaly of lung involving the fetal tracheobronchial tree. It is a rare cause of respiratory distress in neonates. The reported incidence of this entity is 1 in 11,000 to 1 in 35,000....

Histochemical scoring assessment (H-score)

An evaluation of immunohistochemical staining is performed on a light microscope first using 10x objective (magnification of 100x) in order to scan and locate the histopathological appearances. Then the 40x objective (magnification of 400x) is subsequently applied for more detailed information on the staining...

Prognostic value of cardiac troponins in COVID-19 infection

The novel acute respiratory syndrome caused by coronavirus appears to have emerged from Wuhan, China, in December of 2019 (COVID-19) and has now developed to a rapid pandemic spread. At the end of August 2020, the infection has resulted in more than 25 million documented cases with more than 850,000 deaths worldwide....